Adam Aleksiejuk

Adam Aleksiejuk

  • przedsiębiorca, aktor, manager, absolwent studiów podyplomowych w zakresie psychologii w biznesie
  • aktywny rodzic działający w radach rodziców
  • aktywny działacz ruchów prodemokratycznych mi.in. Komitetu Obrony Demokracji