Alicja Chorzelska-Pytlak

Alicja Chorzelska-Pytlak

  • radna dzielnicy Piecki-Migowo
  • aktywna seniorka
  • działaczka w środowiskach kombatantów wojennych