Nasi radni | Wszystko dla Gdańska

Nasi radni

Stowarzyszenie WSZYSTKO DLA GDAŃSKA głosami 39 612 wyborców wprowadziło do Rady Miasta Gdańska w kadencji 2018–2023 sześciu radnych

Andrzej Stelmasiewicz