Okręg wyborczy nr 2 | Wszystko dla Gdańska

Tomasz Tołoczko

Danuta Gdaniec

Stanisław Jażdzewski