Danuta Gdaniec

Danuta Gdaniec

  • przewodnicząca rady dzielnicy Ujeścisko
  • członkini rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko
  • organizatorka życia kulturalnego
  • koordynatorka klubu seniora na Ujeścisku