Elżbieta Woroniecka

Elżbieta Woroniecka

  • mieszkanka Dolnego Miasta od urodzenia
  • animatorka w inkubatorze Sąsiedzkiej Energii
  • lokalna przewodniczka, działająca aktywnie w stowarzyszeniu Opowiadacze Historii