Elżbieta Żmijewska

Elżbieta Żmijewska

  • wieloletnia przewodnicząca rady dzielnicy Przeróbka
  • działaczka na rzecz ochrony środowiska
  • propagatorka zachowań ekologicznych