Irola Ferlin

Irola Ferlin

  • wieloletnia dyrektorka Szkoty Podstawowej nr 45
  • aktywna działaczka lokalna
  • ekspertka w dziedzinie oświaty