Kontakt | Wszystko dla Gdańska

Stowarzyszenie WSZYSTKO DLA GDAŃSKA
prezes | Piotr Grzelak
członek zarządu, sekretarz | Marcin Bonisławski
członek zarządu, skarbnik | Izabela Wojtkowska-Wyszkowska

Kontakt
e-mail: kontakt@wszystkodlagdanska.pl

Kontakt dla prasy
Marcin Makowski
tel. 579 524 609
email: media@wszystkodlagdanska.pl

Wpłaty prosimy przelewać na konto:
Komitet Wyborczy Wyborców Wszystko dla Gdańska Aleksandry Dulkiewicz
80-890 Gdańsk
ul. Jana Heweliusza 11/23
27 1090 1098 0000 0001 4179 6405
Santander Bank Polska
Tytuł przelewu: wpłata na KWW WSZYSTKO DLA GDAŃSKA A.D.

Wpłata od jednej osoby fizycznej nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, to jest 33 750 złotych.
Wpłata może być realizowana jedynie za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej lub czeku rozrachunkowego.
Wpłaty mogą być dokonywana najpóźniej do 28 lutego 2019 roku.

 

Rejestr wpłat:

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH_02_19