Kontrakt dla okręgu nr 1 wybory 2018 Gdańsk | Wszystko dla Gdańska

Kontrakt dla okręgu nr 1

Taką wizję rozwoju dzielnic będziemy mogli zrealizować, jeśli otrzymamy Twoje poparcie wyborcze 21 października 2018 Prosimy o Twój głos!

Przeróbka

 • Oświetlenie ul. Lenartowicza wzdłuż odcinka prowadzącego do przedszkola oraz ulic: Siennej i Pastoriusza.
 • Remonty chodników wzdłuż ulic: Pastoriusza, Siennej (nr 1-15) oraz Przetoczonej.
 • Remont nawierzchni jezdni ulic: Pastoriusza, Siennej, Bajki, Krynicznej, Dickensa
  oraz Andersena.
 • Uporządkowanie ruchu tranzytowego na ul. Przetoczonej.
 • Wykonanie korekty skrzyżowania ul. Bajki z Kryniczną oraz budowa przejścia dla pieszych.
 • Budowa placu do rekreacji z ławkami i fontanną na skwerze Flisaka.
 • Budowa miasteczka rowerowego i skateparku za szkołą nr 61.
 • Termomodernizacja przychodni zdrowia.
 • Instalacja ławek przy Moście Siennickim.
 • Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Siennej.
 • Utworzenie Domu Środowiskowego dla Seniorów.

Brzeźno

 • Dodatkowe boisko przy ZSO 10 dostępnego dla wszystkich mieszkańców.
 • Projekt zagospodarowania centrum Brzeźna przy ul. Gałczyńskiego i Gdańskiej (w trybie konsultacji i przy zgodzie mieszkańców).
 • Utworzenie nowej linii autobusowej z Nowego Portu przez Brzeźno do SKM Oliwa.
 • Stworzenie Zielonego Torowiska na ul. Mazurskiej (działanie pilotażowe).
 • Dedykowany program sprzątania i dbania o tereny zielone w sezonie turystycznym.
 • Wymodelowanie przejazdu dla rowerzystów, pieszych i samochodów na ul. Mazurskiej.
 • Budowa wspólnego basenu z Nowym Portem i Letnicą.
 • Powołanie Rzecznika Mieszkańców ds. czystego powietrza.
 • Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej na ul. Wczasy z wykorzystaniem ogrodu oraz terenu sąsiadującego ze szkołą i budynku Szkoły Podstawowej nr 20.
 • Wspólny żłobek dla obszaru Nowy Port, Brzeźno , Letnica.

Stogi

 • Remonty chodników i ulic: Falcka Polonusa, Tamka, Ugory, Kaczeńce, oraz Skiby.
 • Zbudowanie nowego placu zabaw przy Szkole nr 72.
 • Renowacja budynku i nowa elewacja ośrodka zdrowia i Domu Sztuki.
 • Stworzenie kompleksowej infrastruktury na plaży oraz przy wejściach do plaży; utrzymanie plaży na Stogach.
 • Budowa leśnej ścieżki edukacyjnej ze Stogów do Górek Zachodnich.
 • Utworzenie nowych ogrodów działkowych na Stogach.
 • Przeprowadzenie odwodnienia podwórek.
 • Wygrodzenie i aranżacja plaży dla psów.
 • Modernizacja działającego Domu Sąsiedzkiego na ul. Hożej
 • Nowy żłobek dla Stogów

Wyspa Sobieszewska

 • Budowa bezpiecznego skrzyżowania na ul. Boguckiego i Świbnieńskiej.
 • Budowa placów zabaw w Przegalinie i na Sobieszewskiej Pastwie.
 • Remont ulicy Kwiatowej.
 • Utwardzenie ul. Wiosłowej na odcinku ulic Trałowej, Kampingowej i Tęczowej.
 • Oświetlenie ul. Boguckiego od numeru 48 do 50.
 • Budowa kanalizacji (m.in. przy ul. Forsycji).
 • Estetyzacja promenady na plażę – uporządkowanie chodników, płotów i reklam wzdłuż głównej trasy na plażę.
 • Zagospodarowanie placu przy promie w Świbnie – budowa małej architektury do rekreacji i imprez okolicznościowych.
 • Utrzymanie ogródków działkowych w Sobieszewie i Świbnie, które pozostaną trwałym element krajobrazu Wyspy.
 • Uporządkowane parkowania oraz dodatkowe patrole Straży Miejskiej w sezonie.
 • Utworzenie Sobieszewskiego Rynku – nowej przestrzeni publicznej, obok boiska w byłym ośrodku Drogowiec.
 • Utworzenie dwóch Centrów Aktywności Lokalnej: w Świbnie i Sobieszewie.

Krakowiec/Górki Zachodnie

 • Modernizacja i uzupełnienie ul. Łęczyckiej wraz z budową trasy rowerowej i chodnika.
 • Dostosowanie Drogi Łowickiej do transportu tranzytowego do pobliskich zakładów.
 • Oświetlenie wzdłuż ul. Kępnej w kierunku ul. Żaków.
 • Budowa drogi rowerowej od ul. Przełom-Łowicka-Łęczycka-Żaków-Kępna do ul. Stogi.
 • Stworzenie placu zabaw na Górkach Zachodnich wraz z zielonym terenem rekreacyjnym
  dostępnym dla wszystkich mieszkańców.
 • Remonty lokali komunalnych, poprawa standardu oraz modernizacja gminnych podwórek.
 • Otwarcie Centrum Aktywności Lokalnej w ramach otwartej szkoły podstawowej nr 62

Rudniki

 • Modernizacja ulic Połęże i Miałki Szlak.
 • Zapewnienie oświetlenia na ul. Gdańskiego Kolejarza (od ul. Rzęsnej do ul. Sitowie).
 • Remont ul. Benzynowej.
 • Remont nawierzchni na ul. Elbląskiej.

Nowy Port

 • Wspieranie Domu Sąsiedzkiego na ul. Wyzwolenia.
 • Otwarcie Środowiskowego Domu Seniora.
 • Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 55.
 • Stworzenie parkingu przy NZOZ, przy ul. Oliwskiej.
 • Przywrócenie połączenia wodnego z Twierdzą Wisłoujście.
 • Otwarcie nowego, wielofunkcyjnego Domu Kultury w Nowym Porcie.
 • Rekultywacja i utworzenie parku na terenie Szańca Zachodniego (w trybie konsultacji i przy zgodzie mieszkańców).
 • Remont chodników wzdłuż ul. Krzywej, Kasztanowej, Góreckiego.
 • Otwarcie wspólnego basenu z Brzeźnem i Letnicą.
 • Zwolnienie ruchu tranzytowego wzdłuż ul. Wyzwolenia do portu, zmniejszenie hałasu – konsultacja realnego rozwiązania obwodowego.
 • Powołanie Rzecznika Mieszkańców ds. czystego powietrza.
 • Wspólny żłobek dla obszaru Nowy Port, Brzeźno , Letnica
 • Utworzenie nowej linii autobusowej z Nowego Portu przez Brzeźno do SKM Oliwa.

Letnica

 • Przeprowadzenie odwodnienia podwórek.
 • Kompleksowa modernizacja ul. Gwiazdy Morza.
 • Stworzenie zielonego terenu rekreacyjnego dla mieszkańców.
 • Dofinansowanie działań dotyczących powstania przedszkola na Letnicy.
 • Uporządkowanie parkowania w trakcie wydarzeń odbywających się na Stadionie.
 • Utworzenie żłobka na Letnicy.
 • Przywrócenie podstawowej szkoły publicznej z bezpiecznym dojściem do niej.
 • Wprowadzenie Programu Społecznej Odpowiedzialności STADIONU i MTG. S.A dla Letnicy.
 • Wsparcie Domu Sąsiedzkiego.

Orunia/Św. Wojciech /Lipce

 • Rewitalizacja parku Schopenhauera.
 • Stworzenie bezpiecznego dojścia do parku Oruńskiego (budowa pochylni).
 • Uzupełnienie oświetlenia wzdłuż kanału Raduni.
 • Dostosowanie ul. Gościnnej dla ruchu pieszego i rowerowego, a także do spędzania wolnego czasu i spotkań z sąsiadami.
 • Modernizacja, w tym oświetlenie ul. Sandomierskiej.
 • Utworzenie placu zabaw przy Pozytywnym Przedszkolu nr 3.
 • Stworzenie Centrum Sportów przy parku przy ul. Junackiej.
 • Zaplanowanie i organizacja miejsc parkingowych w okolicach Parku Oruńskiego.
 • Uporządkowanie dróg wewnętrznych przy ul. Głuchej i Równej oraz budowa nowego placu zabaw w tym rejonie.
 • Budowa parkingu „park and ride” przy przejeździe na ul. Gościnnej oraz podjęcie starań na rzecz przywrócenia SKM na Oruni.
 • Modernizacja przejścia dla pieszych w Lipcach.
 • Modernizacja i remont ulic: Nowiny oraz Smętnej.
 • Oddanie budynku Mediateki.
 • Oddanie nowego budynku dla Domu Sąsiedzkiego.
 • Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu na Lipcach
 • Otwarcie Środowiskowego Domu Seniora.
 • Utworzenie miejsc parkingowych na ul. Junackiej
 • Uregulowanie przejścia dla pieszych przy Przedszkolu na Lipcach.

Olszynka

 • Utworzenie Centrum Sąsiedzkiego w Szkole nr 59.
 • Utworzenie podwórkowej świetlicy dla dzieci i młodzieży (streetworking).
 • Otworzenie Środowiskowego Domu Seniora.
 • Doświetlenie na ul. Zawodzie za torami.
 • Poprawienie sytuacji sanitarnej na ulicach Łanowej i Zawodzie.
 • Modernizacja ul. Zawodzie przed torami.
 • Poprawa częstotliwości kursowania autobusów.
 • Stworzenie bezkolizyjnego przejścia i przejazdu przez tory ul. Łanowa (bezpieczna droga na Olszynce).
 • Bezwzględna walka z nielegalnymi wysypiskami śmieci, szczególnie przy ulicach Zawodzie, Modrej i przy kanale.
 • Budowa przyjaznych i bezpiecznych przystanków autobusowych z wiatą.
 • Skuteczne ograniczenie prędkości dużych samochodów (30 km/h).
 • Remont ul. Osiedle.
 • Remont elewacji szkoły podstawowej 59 i modernizacja kuchni.

Kontakt okregowy dla okręgu nr 1