Kontrakt dla okręgu nr 2 wybory 2018 Gdańsk | Wszystko dla Gdańska

Kontrakt dla okręgu nr 2

Taką wizję rozwoju dzielnic będziemy mogli zrealizować, jeśli otrzymamy Twoje poparcie wyborcze 21 października 2018 Prosimy o Twój głos!

Ujeścisko-Łostowice

 • Utworzenie 3 żłobków w okolicy ulic: Porębskiego, Jabłoniowej i Świętokrzyskiej.
 • Budowa ogólnomiejskiego basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 na ul. Człuchowskiej.
 • Utworzenie publicznego przedszkola przy ul. Przemyskiej.
 • Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół z terenu dzielnicy.
 • Wsparcie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Stworzenie ogólnodostępnych skwerków i zieleńców dedykowanych różnym grupom na terenie dzielnicy.
 • Otworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (biblioteka, dom sąsiedzki, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, centrum pracy socjalnej) przy ul. Wadowickiej.
 • Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przemyskiej.
 • Wprowadzenie autobusów pośpiesznych do Wrzeszcza i Śródmieścia.
 • Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych jako przestrzeni rekreacyjnych przy ulicach Człuchowskiej i Świętokrzyskiej.
 • Rewaloryzacja lasu i terenów rekreacyjnych Kozaczej Góry.
 • Budowa przejścia pieszego pomiędzy Osiedlem „Pięć Wzgórz”, a Centrum Edukacyjnym „Jabłoniowa” (i pętlą tramwajowo-autobusową).
 • Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie dzielnicy oraz wprowadzenie ulic jednokierunkowych.
 • Budowa ul. Nowej Człuchowskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi.
 • Utworzenie Alei Drzew w osi Alei Vaclava Havla.
 • Budowa ul. Nowa Warszawska.
 • Budowa połączenia pieszo-rowerowego pomiędzy „starym” i „nowym” Ujeściskiem.

Śródmieście

 • Budowa żłobka dla mieszkańców Dolnego Miasta przy ul. Łąkowej.
 • Utworzenie publicznego przedszkola dla Śródmieścia.
 • Kompleksowa modernizacja boiska wielofunkcyjnego wraz z terenem rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 65 na Dolnym Mieście.
 • Utworzenie Domu Sąsiedzkiego i Domu Kultury w budynku dawnego Gimnazjum nr 9 na Dolnym Mieście.
 • Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół z terenu dzielnicy.
 • Stworzenie ogólnodostępnych skwerków i zieleńców dedykowanych różnym grupom na Starym i Dolnym Mieście.
 • Rozszerzenie działalności Domów Sąsiedzkich: „Biskupia Górka”, „Za Murami”, „Dolne Miasto”, „Św. Barbary”.
 • Montaż wind w wybranych kamienicach i budynkach na terenie Głównego i Starego Miasta.
 • Remonty chodników na ul. Jaskółczej, uspokojenie ulicy Aksamitnej.
 • Remonty ulic: Szerokiej, Plac Wałowy, Targ Rybny, Ogarnej, Biskupiej.
 • Umocnienie skarp na Biskupiej Górce.
 • Wprowadzenie skutecznych stref ograniczonego tempa, na wybranych ulicach, np.: Toruńskiej, Łąkowej, Aksamitnej.
 • Kontynuacja zagospodarowywania i domykania podwórek.

ŚRÓDMIEŚCIE DUMĄ I WIZYTÓWKĄ GDAŃSKA

 • Otworzenie Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.
 • Zagospodarowanie i historyczne zabudowanie Targu Węglowego.
 • Rewaloryzacja Drogi Królewskiej.
 • Ograniczenie ruchu w obrębie dzielnicy, uporządkowanie ruchu samochodowego w dzielnicy – ograniczenie ruchu kołowego do niezbędnego minimum.

Orunia Górna i Południe

 • Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 19 wraz z rozbudową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
 • Budowa szkoły dla południowej części dzielnicy (w obszarze dzielnicy Ujescisko-Łostowice).
 • Utworzenie klubów rodzica, prowadzenie zajęć szkoły dla rodzica oraz placówek wsparcia dziennego.
 • Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej (domu sąsiedzkiego) na Oruni Górnej.
 • Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół z terenu dzielnicy.
 • Utworzenie Dzielnicowego Centrum Sportu (rodzinne spędzanie czasu).
 • Remonty nawierzchni ulic i chodników na Oruni Górnej.
 • Budowa nowych ścieżek rowerowych w południowej części dzielnicy.
 • Przebudowa ulic Starogardzkiej i Niepołomnickiej.
 • Budowa ul. Nowa Świętokrzyska.
 • Wprowadzenie autobusów pośpiesznych do Wrzeszcza i Śródmieścia.

Chełm

 • Budowa żłobka dla mieszkańców Chełmu przy ul. Bitwy pod Lenino.
 • Utworzenie publicznego przedszkola przy ul. Wilanowskiej.
 • Podnoszenie kompetencji kadr przedszkoli i szkół z terenu dzielnicy.
 • Wsparcie dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Budowa połączenia pieszego od ul. Nieborowskiej do ul. Cebertowicza przez Jar Wilanowski.
 • Budowa Trasy Małomiejska-Sikorskiego (przy CH Chełm – Tesco) tworzącej nowy korytarz komunikacyjny pomiędzy południem, a północą dzielnicy.
 • Wprowadzenie autobusów pośpiesznych do Wrzeszcza i Śródmieścia.
 • Utworzenie parku i pełna rewaloryzacja skweru ul. Buczka.
 • Budowa mieszkań komunalnych dla osób starszych przy ul. Reformackiej.
 • Zielona Aleja Havla – nasadzenia dużych drzew i wyciszenie tramwajów na odcinku Wilanowska- Świętokrzyska.
 • Utworzenie zielonych alej wzdłuż głównych arterii miasta.

Kontakt okregowy dla okręgu nr 2