Kontrakt dla okręgu nr 3 | Wszystko dla Gdańska

Kontrakt dla okręgu nr 3

Taką wizję rozwoju dzielnic będziemy mogli zrealizować, jeśli otrzymamy Twoje poparcie wyborcze 21 października 2018 - Prosimy o Twój głos!

Aniołki

 • Modernizacja i tworzenie dróg wewnętrznych w standardzie nowej ulicy miejskiej
 • Ul. Dąbrowskiego do remontu
 • Skuteczna strefa tempo 30, np. poprzez pilotażowe pasy 3D na przejściach dla pieszych
 • Ulice jednokierunkowe – uwolnienie chodników od samochodów
 • Al. Grunwaldzka – Nowa Aleja Lipowa
 • Doświetlenie Parku Steffensa
 • Przywrócenie świetności parku przy ul. Giełguda
 • Powołanie domu sąsiedzkiego/domu kultury na Aniołkach
 • Stworzenie Środowiskowego Domu Seniora

Siedlce Wzgórze Mickiewicza

 • Remont ul. Malczewskiego
 • Powołania Centrum Aktywności Lokalnej
 • Nowa funkcja dawne Gimnazjum nr 2 – Gdańskie Centrum Świadczeń
 • Remont ul. Starodworskiej
 • Stworzenie Środowiskowego Domu Seniora
 • Winda w Domu Sąsiedzkim przy ul. Zakopiańskiej
 • Remont chodników na ul. Skarpowej
 • Schody z ul. Kartuskiej na ul. Kurpińskiego
 • Remont wewnętrznej drogi od Szkoły Podstawowej nr 14 do ul. Ciasnej
 • Bezpieczna Zakopiańska, modernizacja chodników, nawierzchni – efektywna
 • strefa tempo 30
 • Krótka droga ze Wzgórza Mickiewicza do centrum Gdanska – komunikacja publiczna
 • Naprawa ulic i chodników na Wzgórzu Mickiewicza
 • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 14
 • Kompleks sportowy przy dawnym Gimnazjum nr 2 – otwarty dla mieszkańców
 • Rewitalizacja kwartału ulic Ogińskiego, Szara, Malczewskiego – budownictwo społeczne, funkcje społeczne

Suchanino

 • Schody od ul. Powstańców Warszawskich do ul. Skarpowej
 • Schody od ul. Kurpińskiego do ul. Kartuskiej
 • Modernizacja ul. Kurpińskiego
 • Oświetlenie zejścia jarem od ul. Beethovena do ul. Sobieskiego
 • Wiaty przystankowe na wszystkich przystankach
 • Wymiana nawierzchni na ul. Schuberta do wysokości ul. Sobieskiego
 • Zwiększenie liczby miejsc rekreacji i wypoczynku, w tym place zabaw
 • Zielone tereny rekreacyjne dla osób starszych, w tym siłownie
 • Powołanie Domu Sąsiedzkiego
 • Nowe przedszkole
 • Bezpieczne dojście dojazd rowerem do szkół podstawowych nr 42 i 43
 • Budowa przy Szkole Podstawowej nr 42 hali do uprawiania gimnastyki i lekkiej atletyki
 • Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej Szkole Podstawowej nr 43

Jasień

 • Ul. Leszczynowa – poprawa bezpieczeństwa ruchu
 • Nowy system utwardzenia dróg
 • Ulice jednokierunkowe na Jasieniu – uwolnienie chodników od samochodów
 • Wyniesienie skrzyżowania przy ul. Stolema, obok Szkoły Podstawowej nr 85
 • Uspokojenie ruchu na ulicach wraz z uzupełnieniem dróg rowerowych
 • Zwiększenie liczby miejsc postojowych
 • Ul. Nowa Bulońska – szybki dojazd do Wrzeszcza
 • Kartuska jak Myśliwska – modernizacja nawierzchni, uspokojenie ruchu
 • Utworzenie centrum sportów i rekreacji
 • Budowa wake park
 • Całoroczne lodowisko w sąsiedztwie dzielnicy
 • Budowa Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa
 • Otwarcie minimum dwóch nowych żłobków
 • Dzielnicowe centrum sportów w rejonie ulic Nowa Bulońska i Nowa Jabłoniowa
 • Nowy park na terenie dzielnicy w okolicy Pętli Jabłoniowa
 • Stworzenie biblioteki lub punkt biblioteczny

Piecki - Migowo

 • Przyjazny rekreacji Staw Piekarnicza i Staw Wróbla
 • Budowa chodnika na ul. Myśliwskiej w stronę ul. Kartuskiej
 • Dalszy rozwoju terenu rekreacyjnego przy ul. Wyrobka
 • Zielona ul. Rakoczego
 • Bezpieczna ul. Piekarnicza – efektywna strefa tempo 30
 • Połączenie ul. Husbranda z ul. Kartuską
 • Łąka miejska z drogą techniczną dla karetek
 • Remont ul. Kruczkowskiego
 • Termomodernizacja przychodni
 • Bezpieczna ul. Bulońska
 • Schody do Szkoły Podstawowej nr 2
 • Utworzenie parków i skwerów kieszonkowych
 • Ścieżki rowerowe wewnątrz dzielnicy, w tym na dojściach do Szkoły Podstawowej nr 2 – ul. Bulońska, ul. Myśliwska
 • Współpraca z LWSM Morena – treny zielone przy ul. Belgradzkiej, uporządkowanie miejsc parkingowych
 • Powołanie Środowiskowego Domu Seniora
 • Teren rekreacyjny na terenie rezerwy drogi Nowa Bulońska, w tym skatepark
 • Edukacja rowerowa – sekcja rowerowa w szkołach
 • Nowa linia autobusowa z ul. Bulońskiej na Niedźwiednik
 • Budowa publicznej szkoły podstawowej w rejonie ul. Królewskie Wzgórze
 • Budowa żłobka

Kontakt okregowy dla okręgu nr 3