Kontrakt dla okręgu nr 5 | Wszystko dla Gdańska

Kontrakt dla okręgu nr 5

Taką wizję rozwoju dzielnic będziemy mogli zrealizować, jeśli otrzymamy Twoje poparcie wyborcze 21 października 2018 - Prosimy o Twój głos!

Zaspa-Młyniec

 • Dojazd do budynków przy al. Jana Pawła II nr 4–6
 • Udrożnienie skrzyżowania ul. Hynka z al. Jana Pawła II
 • Odwodnienie al. Jana Pawła II
 • Oświetlenie al. Jana Pawła II
 • Windy do wiaduktu SKM
 • Powołanie Domu Sąsiedzkiego, Centrum Aktywności z ofertą dla dzieci, Klubu Seniora
 • Bardziej efektywne wykorzystanie miejsc parkingowych – współpraca ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Młyniec”
 • Termomodernizacja i modernizacja wentylacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 92
 • Ekran wygłuszający przy skateparku obok XV Liceum Ogólnokształcącego
 • Bezpieczny parking dla autokarów szkolnych kiss and ride (pocałuj i jedź)
 • Dwa wybiegi z placem zabaw dla psów (możliwa współpraca z SM „Młyniec”)
 • Wdrożenie na ulicach wewnętrznych organizacji ruchu dającej pierwszeństwo pieszym i ograniczenie prędkości, czyli tzw. strefy zamieszkania – pilotażowo
 • Przyjazna przestrzeń rekreacyjno-sportowa na placu między ulicami Pilotów i Startową (dawna Sahara)
 • Ścieżka rowerowa wokół dzielnicy
 • Więcej ławek między blokami oraz w parku im. Jana Pawła II
 • Zbudowanie miejsca grillowego w parku im. Jana Pawła II
 • Przebudowa przejścia podziemnego do przystanków Bajana i Startowa – zadaszenie i zabezpieczenie cieknącej wody oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Zaspa-Rozstaje

 • Przebudowa przejścia podziemnego do przystanku Żwirki i Wigury – zadaszenie i zabezpieczenie cieknącej wody oraz dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej nr 48 i XV Liceum Ogólnokształcącym
 • Centrum Sąsiedzkie z ofertą dla dzieci – m.in. szukanie nowych talentów, zajęcia pozalekcyjne
 • Dzielnicowa sekcja kolarska
 • Grilluj na Zaspie, miejsce spotkań w parku Millenium – przestrzeń rodzinna, oświetlenie
 • Przejście naziemne przy ETC na ul. Rzeczpospolitej
 • Spowolnienie ruchu na al. Jana Pawła II
 • Miejsca postojowe przy bloku na ul. Meissnera 23
 • Zielony skwer i wybieg dla psów przy al. Jana Pawła II – partnerstwo ze Spółdzielnią Mieszkaniową Rozstaje (od wiaduktu po prawej stronie w kierunku morza)
 • Bezpieczny parking dla autokarów szkolnych kiss and ride (pocałuj i jedź)
 • Zielona al. Jana Pawła II
 • Ścieżki rowerowe na chodniku przy al. Jana Pawła II
 • Odtworzenie linii autobusowej
 • Przejście na poziomie jezdni przez al. Rzeczpospolitej i wyburzenie wiaduktu
 • Remont al. Rzeczpospolitej

Przymorze Małe

 • Remont chodnika przy ul. Piastowskiej (od cukierni w stronę PKP)
 • Oświetlenie ulic przy skrzyżowaniu ulic Piastowskiej i Leszka Białego
 • Wszystkie przystanki z wiatami
 • Starania o utworzenie przychodni zdrowia
 • Rewitalizacja terenów zielonych, mała architektura – zasób miejski
 • Naprawa chodników i dróg
 • Nowe boisko oraz plac zabaw pomiędzy ulicami Bzową i Bydgoską
 • Więcej ławek
 • Zielone Przymorze – kompleksowy program wypracowany z mieszkańcami
 • Zmniejszenie uciążliwości Zielonego Rynku – walka z nielegalnym handlem, uporządkowanie miejsc parkingowych
 • Adaptacja budynku po Gimnazjum nr 20 przy ul. Zgody II na siedzibę Liceum Akademickiego
 • Rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 46 i udostępnienie go mieszkańcom na potrzeby rekreacji

Przymorze Wielkie

 • Więcej bezpiecznych przejść dla pieszych przez ul. Obrońców Wybrzeża
 • Miejsca parkingowe na placu przy ulicach Jagiellońskiej i Dąbrowszczaków
 • Windy w bibliotekach
 • Centrum Aktywności Lokalnej – Dom Sąsiedzki w budynku po Gimnazjum nr 19
 • Oświetlenie placu przy Szkole Podstawowej nr 76
 • Więcej ławek – od przystanku autobusowego do mola
 • Łatwiejszy dostęp do plaży i do wody dla wózków
 • Poprawa bezpieczeństwa i lepsza widoczność na skrzyżowaniu ulic: Obrońców Wybrzeża, Dąbrowszczaków, Czarny Dwór
 • Dostosowanie przejść dla pieszych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku
 • Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obrońców Wybrzeża wiodąca do parku Reagana
 • Naprawa zniszczonych podjazdów dla wózków w blokach przy sklepach (partnerstwo ze spółdzielnią mieszkaniową i wspólnotami)
 • Wyższy peron autobusowy przy dawnym sklepie Biedronka (ul. Obrońców Wybrzeża)
 • Skwer dla psów – wybieg, przeszkody, zabawki
 • Więcej koszy na śmieci
 • Utworzenie oddziału Urzędu Miejskiego – Zespołu Obsługi Mieszkańców
 • Modernizacja basenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na ul. Jagiellońskiej
 • U tworzenie zespołu Ogólnokształcących Szkół Sportowych wraz z kompleksem treningowym (m.in. kolarstwo i BMX) oraz internatem przyszkolnym przy ul. Kołobrzeskiej
 • Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku na ul. Dąbrowszczaków
 • Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku otwartej dla mieszkańców

Kontakt okregowy dla okręgu nr 5