Kontrakt dla okręgu nr 6 | Wszystko dla Gdańska

Kontrakt dla okręgu nr 6

Taką wizję rozwoju dzielnic będziemy mogli zrealizować, jeśli otrzymamy Twoje poparcie wyborcze 21 października 2018 - Prosimy o Twój głos!

Żabianka – Wejhera – Jelitkowo - Tysiąclecia

 • Nowy park dla psów
 • Tymczasowa przestrzeń reakcji i zdrowia – boisko Champion Żabianka
 • Budowa fontanny
 • Pakt dla Żabianki – współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową i nowa mała architektura
 • Remont nawierzchni i chodników na ul. Pomorskiej
 • Lepsza organizacji miejsc parkingowych
 • Pas zieleni – ul. Pomorskiej niech stanie się deptakiem, jak na ul. Cystersów
 • Bieżące utrzymanie dobrego stanu nawierzchni chodników i jezdni
 • Dalsze zagospodarowywanie zieleni oraz dodatkowe funkcje rekreacyjne w parku Regana
 • Rozbudowa Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława o obiekt lekkoatletyczny
 • Utworzenie parko-ogrodu ze ścieżką zdrowotną i edukacyjną przy Szkole Podstawowej nr 60, otwartego również dla mieszkańców dzielnicy

Oliwa

 • Zagospodarowanie pl. Inwalidów Wojennych – miejsce spotkań
 • Nowe parkingi przy ul. Czyżewskiego
 • Remont nawierzchni i chodników ul. Czyżewskiego
 • Remont chodników na ul. Bitwy Oliwskiej od przystanku SKM Żabianka do ul. Dickmana
 • Budowa placu rekreacji rodzinnej obok starej zajezdni tramwajowej
 • Modernizacja pętli tramwajowej
 • Rekonstrukcja alpinarium w parku Oliwskim
 • Zmiana organizacji ruchu w Oliwie – pilotaż
 • Wsparcie remontów elewacji budynków
 • Budowa sali multimedialno-konferencyjnej przy V Liceum Ogólnokształcącym, dostępnej także na potrzeby wydarzeń dzielnicowych
 • Rozwiązanie problemu zbyt małej liczby miejsc parkingowych

Osowa

 • Kompleksowy remont ul. Kielnieńskiej
 • Linia autobusowa Kiełpino – Matarnia – Osowa
 • Budowa drugiego przystanku PKM – wypracowanie najlepszego rozwiązania w dialogu z mieszkańcami
 • Budowa parkingu przesiadkowego przy PKM, stojaki na rowery
 • Powołanie Centrum Aktywności Lokalnej
 • Ławki na trasie dojścia do: sklepów, kościoła i ośrodka zdrowia
 • Bezpiecznie na rowerze – z Osowej do Jelitkowa
 • Budowa żłobka przy ul. Syriusza
 • Rozbudowa obiektów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika
 • Budowa publicznego przedszkola
 • Otwarcie filii Centrum Pracy Socjalnej lub utworzenie nowego Centrum Pracy Socjalnej
 • Utworzenie filii biblioteki publicznej lub punktu bibliotecznego
 • Modernizacja ul. Galaktycznej – wymiana płyt na asfalt

Matarnia

 • Ul. Słowackiego od Złotej Karczmy do lotniska – kwietna łąka i drzewa
 • Organizacja przyjaznego wejścia do lasu dla osób starszych i z wózkami
 • Ścieżka rekreacyjna w lesie
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 82 w tym sala gimnastyczna
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ulicach Synów Pułku, Wiłkomirskiego oraz części ulic: Radarowej, Radiowej i Satelitarnej
 • Przejęcie terenów od kolei i budowa traktu pieszo-rowerowego od ul. Słowackiego do Osowej
 • Nowa nawierzchnie na ulicach Radarowej, Radiowej,
 • Spadochroniarzy, Harfowej i Słabego
 • Budowa miejsc postojowych przy parafii pw. św. Rafała Kalinowskiego
 • Modernizacja ul. Szybowcowej
 • Utworzenie żłobka
 • Utworzenie centrum kultury lub domu sąsiedzkiego
 • Nowa nawierzchnia na ulicach Kadetów i Elewów
 • Elewów II – przeznaczenie terenu na potrzeby oświaty i kultury, jak: przedszkole, żłobek, biblioteka, dom sąsiedzki
 • Utwardzenia ulic gruntowych, szczególnie na osiedlu Klukowo
 • Ul. Złota Karczma – remont nawierzchni, chodników i oświetlenia
 • Stworzenie miejsc postojowych przy ul. Złota Karczma – działka pomiędzy blokami nr 11 i 5
 • Modernizacja ulicy Telewizyjnej
 • Budowa chodnika na odcinku Galaktyczna/Radarowa

VII Dwór

 • Remont nawierzchni i chodników ulic: Abrahama, Rodakowskiego, Michałowskiego do ul. Polanki
 • Teren rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 70
 • Ogród deszczowy wzdłuż linii PKM
 • Dzielnica przyjazna seniorom:
  • ławki w drodze pod górę na osiedle Młodych
  • profilowanie chodników dla wózków
  • wybiegi dla psów
  • ścieżki rowerowe
  • uporządkowanie ciągu pieszo-rowerowego
  do Strzyży

Kokoszki

 • Komunikacja autobusowa z Matarnią i Osową
 • Droga rowerowa między rondem turbinowym a ul. Słowackiego
 • Droga rowerowa z Kokoszek w kierunku centrum
 • Rondo na końcu ul. Kartuskiej, odciążenie wyjazdów przez wewnętrzne uliczki osiedlowe
 • Remont ulic: Nowatorów, Fabrycznej, Budowlanych, Inżynierskiej wraz z utworzeniem ścieżek rowerowych
 • Poprawa komunikacji z przystanku PKM
 • Poprawa bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Azaliowej i Kalinowej wiodącego do Pozytywnej Szkoły Podstawowej
 • Wydłużenie ul. Brata Alberta do ul. Kartuskiej
 • Budowa nowej szkoły podstawowej w okolicy ul. Smęgorzyńskiej, która zastąpi zbyt małą Szkołę Podstawową nr 83 przy ul. Stokłosy
 • Budowa tymczasowych obiektów edukacyjnych i kompleksu obiektów sportowo rekreacyjnych przy Szkole Podstawowej nr 83
 • Budowa parkingu vis-à-vis Pozytywnej Szkoły Podstawowej
 • Kompleksowa modernizacja lub rozbudowa Przedszkola nr 8 przy ul. Fundamentowej
 • Wiaty przystankowe dla dzielnicy
 • Kompleksowe doświetlenie ul. Budowlanych i ul. Bysewskiej

Kontakt okregowy dla okręgu nr 6