Lucyna Karczewska

Lucyna Karczewska

  • prezeska Stowarzyszenia Nasze Siedlce
  • radna dzielnicy Siedlce
  • animatorka życia kulturalnego dzielnicy