Marcin Bildziuk

Marcin Bildziuk

  • artysta i nauczyciel
  • szef stowarzyszania Nowy Port Sztuki
  • radny dzielnicy Śródmieście