Marcin Makowski

Marcin Makowski

  • aktywny, zawsze uśmiechnięty miłośnik Gdańska
  • członek zarządu rady dzielnicy Zaspa Rozstaje
  • student dwóch kierunków: prawa i politologii
  • wolontariusz,jeden z Ośmiu Wspaniałych 2015
  • absolwent Dyplomacji na Uniwersytecie Gdańskim