Maria Bernolak-Szczypior

Maria Bernolak-Szczypior

  • radna dzielnicy Strzyża od 15 lat
  • aktywna działaczka i członek zarządu Klubu Przyjaciół
  • mama trojki dzieci i babcia dla sześciorga wnuków