Najlepsza dzielnica do życia dzięki małym i wielkim inwestycjom | Wszystko dla Gdańska

Najlepsza dzielnica do życia dzięki małym i wielkim inwestycjom

 1. Zielony Gdańsk
 • Minimum 5 tys. nowych drzew – tworzenie gdańskich alei i kieszonkowych lasków
 • Tworzenie miejskich łąk kwietnych – pięknych, pachnących i będących siedliskiem owadów
 • Parki kieszonkowe i atrakcyjna infrastruktura do wypoczynku i rekreacji w każdej dzielnicy 
 1. 1,2 tys. nowych i 1,5 tys. wyremontowanych mieszkań miejskich
 • Oddamy minimum 1,2 tys. nowych mieszkań, w tym: mieszkania specjalne dla seniorów oraz mieszkania ze wsparciem i wspomagane
 • 1,5 tys. wyremontowanych mieszkań miejskich, których stan dziś jest niezadowalający lub nie pozwala na ich użytkowanie 
 1. Nowe ulice i remonty starych według nowego standardu ulicy miejskiej
 • Poprawa jakości ulic według Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej wypracowanego w konsultacjach społecznych
 • Wygodne chodniki i ścieżki rowerowe, dużo zieleni także w donicach, ławki, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów
 • Uspokajanie ruchu w obszarach zamieszkania: strefa 30, zmiany geometrii jezdni, skrzyżowania równorzędne i ronda, azyle dla pieszych, wyniesione przejścia itd. 
 1. Pływalnie dostępne dla każdego mieszkańca miasta
 • 4 nowe pływalnie i modernizacja istniejących – łącznie będzie minimum 16 pływalni: 8 ogólnych i 8 przyszkolnych 
 1. Całoroczne lodowisko
 • Pełnowymiarowe lodowisko zarówno do uprawiania sportu, jak i rekreacji
 • Możliwość prowadzenia zajęć szkolnych w ramach WF i zajęć pozalekcyjnych 
 1. Asystent dzielnicy do dyspozycji mieszkańców i rad dzielnic
 • Wspiera rady dzielnic w codziennej pracy, jest łącznikiem z instytucjami miejskimi i mediatorem w sytuacjach konfliktowych
 • Pilnuje napraw, drobnych inwestycji, dba o czystość i estetykę dzielnicy, organizuje spotkania i konsultacje z mieszkańcami
 • Jest bezpośrednio do dyspozycji mieszkańców
 • Finansowany przez miasto, wybierany przez mieszkańców
 1. Tętniący życiem dom sąsiedzki lub dom kultury w każdej dzielnicy
 • Dom sąsiedzki lub dom kultury jest centrum życia sąsiedzkiego dzielnicy, miejscem spotkań, aktywności kulturalnej, zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych (np. tanecznych), edukacyjnych, integracyjnych itp.
 • W każdym jest oferta dla seniorów, w tym kawa czy herbata za 1–2 zł
 • Można tu złożyć pisma urzędowe i skorzystać z pomocy w załatwianiu miejskich spraw przez Internet/telefon – pomoc w korzystaniu z Gdańskiego Centrum Kontaktu 
 1. Nowe życie w starych dzielnicach
 • Kontynuacja i rozszerzenie programu rewitalizacji gdańskich dzielnic
 • Dbałość o zachowanie ducha miejsca i jego historii
 • Integracja i aktywizacja lokalnych wspólnot, lokalsi i starsi mieszkańcy objęci szczególną pomocą i troską miasta 
 1. Minimum 250 zrewitalizowanych gdańskich podwórek
 • Zapewnienie finansowania, pomocy projektowej i organizacyjnej, a także wsparcie mediatora 
 1. Czyste powietrze bez smogu
 • Gdański Rzecznik Jakości Powietrza – urzędnik odpowiedzialny za monitoring, nadzór i egzekwowanie poprawy jakości powietrza
 • 80-proc. dofinansowanie wymiany pieców oraz dopłaty do rachunku za energię przy zmianie źródła na bardziej ekologiczne
 • Termomodernizacja oraz doprowadzenie węzłów ciepłowniczych do budynku 
 1. Wodny Gdańsk
 • Poidełka dla ludzi i zwierząt w parkach, wzdłuż tras biegowych i rowerowych, w każdej gdańskiej instytucji, szkole i przedszkolu
 • Tężnia, fontanny, w tym fontanna z możliwością kąpieli, zraszacze trawników