Najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości | Wszystko dla Gdańska

Najlepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości

 1. Szkoły zawodowe i technika kształcą w zawodach potrzebnych gdańskim przedsiębiorcom
 • Kształcenie modułowe – czyli nie czekamy na zmiany programów przez ministerstwo, tylko szybko reagujemy na potrzeby firm dodając do programów pakiety specjalistycznych kwalifikacji
 • Każda klasa w szkole zawodowej i technikum objęta patronatem gdańskich firm, które współtworzą program nauczania zawodu i zapewniają praktyki zawodowe 
 1. Każda firma może skorzystać z zamawianych szkoleń w Gdańskim Urzędzie Pracy
 • Gdański Urząd Pracy prowadzi szkolenia i kursy zawodowe w ścisłej współpracy i na zamówienie gdańskich firm, dzięki czemu każda osoba kończąca takie szkolenie znajduje zatrudnienie
 • Gdańskie Centrum Talentów pomaga firmom rozpoznawać i zarządzać talentami pracowników i kandydatów do pracy 
 1. Ekspansja gdańskich firm oraz przyciąganie i obsługa najlepszych inwestorów z całego świata
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego wspiera wchodzenie gdańskich firm na nowe rynki krajowe i zagraniczne, pomaga w szukaniu kooperantów i klientów, finansowaniu inwestycji, organizuje misje gospodarcze i targi
 • Przyciągamy i wspieramy na każdym etapie inwestycji najlepszych inwestorów z całego świata, możliwie silnie kooperujących z naszym gdańskim biznesem, tworząc w Gdańsku silną, zróżnicowaną i nowoczesną gospodarkę 
 1. Wszechstronnie wspieramy w rozwoju istniejące gdańskie firmy oraz start-upy
 • Gdański Starter wspiera rozwój firm poprzez m.in.: warsztaty kreatywne, szkolenia biznesowe, doradztwo, coaching, spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń
 • Wspieramy gdańskie firmy w procesie sukcesji, czyli zmian pokoleniowych 
 1. Partnerstwo z biznesem dla rozwoju Gdańska
 • Wzmocnienie udziału gdańskich przedsiębiorców we współdecydowaniu o rozwoju Gdańska: rady konsultacyjne przy prezydencie, cykliczne spotkania informacyjne, badania opinii.
 • Współtworzenie gdańskich marek produktów i usług – „made in Gdańsk” jako synonim kreatywności i solidności
 • Rozszerzenie społecznej odpowiedzialności biznesu – silne zakorzenienie gdańskich przedsiębiorstw w życie lokalne