Radosław Nowak

Radosław Nowak

  • terapeuta ds. uzależnień
  • zaangażowany na rzecz pracy z młodzieżą
  • autor wielu programów profilaktycznych