Stanisław Jażdzewski

Stanisław Jażdzewski

  • radny dzielnicy Ujeścisko
  • działacz społeczny na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • inicjator aktywności sąsiedzkich