Szczęście i zdrowie Gdańskich rodzin na pierwszym miejscu | Wszystko dla Gdańska

Szczęście i zdrowie Gdańskich rodzin na pierwszym miejscu

 1. Żłobek, przedszkole i szkoła w Twoim sąsiedztwie dla każdego dziecka
 • Gdański Bon Żłobkowy – dzięki bonom koszt ponoszony przez rodziców (o określonej wysokości dochodów) będzie taki sam w żłobku gminnym, w żłobku prywatnym, w punkcie żłobkowym czy u opiekuna
 • 18 nowych żłobków
 • 1,5 tys. nowych miejsc w żłobkach
 • Program kształcenia i podnoszenia kwalifikacji opiekunów
 • Kontynuacja programu tworzenia nowych przedszkoli – 100% dzieci dostaje się do przedszkola pierwszego wyboru
 • 2 nowe publiczne szkoły podstawowe i rozbudowa minimum 2 innych
 1. Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla każdego dziecka uczącego się w gdańskiej szkole
 • Bezpłatna nauka pływania dla dzieci w klasach 1–3 w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Wodnej
 • Bezpłatna nauka żeglowania w Centrum Młodzieżowych Sportów Wodnych
 • Bezpłatna nauka bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Rozwijanie pasji lub uzupełnianie wiedzy szkolnej w ramach Programu Rozwoju Talentów
 • Bezpłatne korepetycje prowadzone przez nauczycieli, także emerytowanych, opłacanych przez gminę
 1. Dzielnica Rodzica
 • Bezpłatne zajęcia sportowe, edukacyjne i kulturalne dla każdego rodzica i jego dziecka w wieku przedszkolnym, które rodzic wychowuje w domu: 10 dzielnicowych centrów sportu i rekreacji oferujących bezpłatne zajęcia ruchowe, rozmieszczonych na terenie całego miasta; 4 nowe Dzielnicowe i 4 Mobilne Domy Kultury każdego roku
 • Każda gdańszczanka po urlopie macierzyńskim może skorzystać z programu Mama na Etacie, który będzie oferować dodatkowe wsparcie opiekuńcze czy rozwojowe dla gdańszczanek powracających na rynek pracy
 • Sieć Klubów Mamy i Taty finansowanych przez gminę, które będą wspierały młodych rodziców w wyzwaniach rodzicielstwa poprzez spotkania, webinaria, poradnictwo oraz zapewnianie wspólnej przestrzeni
 • Wsparcie psychologiczne w ramach Szkół Rodzica – terapie rodzinne i indywidualne, poradnictwo
 1. Opieka i wsparcie dla każdej osoby zależnej, np. z powodu długotrwałej choroby
 • Rozbudowa systemu opieki paliatywnej – dodatkowe środki na usługi opiekuńcze w hospicjach i hospicjach domowych
 • Wprowadzenie dodatkowych pakietów usług opiekuńczych dla osób zależnych
 • Kształcenie opiekunów osób zależnych
 1. Pomoc dla pomagających
 • Wsparcie dla każdego, kto opiekuje się osobą długotrwale lub terminalnie chorą, a także osobą z niepełnosprawnością
 • Sąsiedzi opiekujący się społecznie osobą zależną otrzymują dodatek wytchnieniowy w wysokości 100 zł miesięcznie
 • Więcej usług wytchnieniowych dla opiekunów – utworzenie Gdańskiego Centrum Wytchnieniowego
 1. Bezpłatne programy promocji i profilaktyki zdrowia
 • Bezpłatna profilaktyka stomatologiczno-ortodontyczna dla dzieci w wieku 1–10 lat w ramach programu Zdrowe zęby naszych dzieci
 • Program zdrowotny dla młodzieży wchodzącej w dorosłość, dotyczący zasad zdrowego życia – bilans zdrowia osiemnastolatka
 • Kontynuacja Programu 6–10–14 dla Zdrowia, czyli przesiewowych badań dzieci i młodzieży
 • Bezpłatne szczepienia przeciw HPV
 • Dofinansowanie in vitro dla par dotkniętych problemem niepłodności
 • Dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej dla dziewcząt
 • Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 1. Gdańskie Niedziele
 • Całodniowe atrakcje sportowe, rekreacyjne, kulturalne i rozrywkowe dla całych rodzin w różnych dzielnicach miasta, w każdą niedzielę prowadzone m.in. przez: Instytut Kultury Miejskiej, Dzielnicowe Centra Sportu, Dzielnicowe Domy Kultury i Mobilne Domy Kultury, Gdański Ośrodek Sportu
 1. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych dla każdego mieszkańca Gdańska
 • Indywidualna pomoc w kryzysie zadłużeniowym: Gdańskie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Zadłużonych
 • 200 nowych mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Program indywidualnej aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób korzystających z pomocy społecznej – kontrakty społeczne, czyli warunkowanie wsparcia od podejmowania aktywności zawodowej i społecznej
 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne, pomoc w sytuacjach kryzysowych, opieka dla osób dyskryminowanych i doznających przemocy za pośrednictwem podmiotóow leczniczych i organizacji pozarządowych w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Więcej niż jeden punkt interwencji kryzysowej, punkt informacyjno-konsultacyjny oraz telefon zaufania dla osób poszukujących pomocy w kryzysie psychicznym
 • Sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej
 1. Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych
 • Rozwój wsparcia rodzicielstwa i rodzin w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Bezpłatne zajęcia dla rodziców i dzieci, np. obozy survivalowe Tata i syn
 • Program wczesnej interwencji adresowany do uczniów używających substancji psychoaktywnych
 1. Ratujemy Dzieci Sieci
 • Przeciwdziałanie e-uzależnieniom i cyberprzemocy
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych w sieci (w tym ofiarom hejtu)