Andrzej Stelmasiewicz

Andrzej Stelmasiewicz

  • prezes Wspólnoty Gdańskiej
  • przedsiębiorca i aktywista miejski
  • twórca oliwskiego Ratusza Kultury