Wspólnie decydujemy o Gdańskich sprawach | Wszystko dla Gdańska

Wspólnie decydujemy o Gdańskich sprawach

 1. Centra Aktywności Lokalnej w minimum 25 z 35 dzielnic
 • Prowadzone w domach sąsiedzkich lub domach kultury przez organizacje pozarządowe i finansowane przez miasto, aktywizujące życie sąsiedzkie według autorskich pomysłów 
 1. Upowszechniamy prototypowanie
 • Upowszechniamy zasadę: najpierw zmiana na próbę, a potem to mieszkańcy podejmują ostateczną decyzję, czy zmiana zostaje na stałe, czy wracamy do stanu wyjściowego: na przykład decyzja o usytuowaniu przejścia dla pieszych, wytyczeniu buspasa, wprowadzeniu strefy 30, dodatkowych godzinach pracy urzędu czy dodatkowych zajęciach dla uczniów 
 1. Gdańskie Centrum Dialogu i Aktywności Obywatelskiej
 • Każdy innowacyjny pomysł rozwiązania jakiegoś problemu społecznego jest wspierany i testowany, jeżeli działa – wdrażany lub finansowany przez miasto
 • Konsultacje z mieszkańcami prowadzimy na jak najwcześniejszym etapie proponowanych zmian – już w fazie rozważania różnych pomysłów rozwiązania zgłaszanych problemów 
 1. Sąsiedztwo bliżej niż dzielnica
 • Atrakcje dla mieszkańców, usługi wsparcia społecznego i rozwój infrastruktury dostosowujemy do potrzeb mieszkańców na podstawie podziału na 100 gdańskich sąsiedztw, a nie 35 dzielnic – dzięki temu jeszcze dokładniej odpowiadamy na lokalne potrzeby
 1. Zwiększenie gdańskich funduszy
 • Zwiększenie Funduszu Młodzieżowego, Senioralnego, Sąsiedzkiego, Innowacji Społecznych – czyli środków na aktywność mieszkańców w ich mikrospołecznościach, bez zbędnych formalności i konieczności powoływania organizacji pozarządowej 
 1. Urząd 24/7
 • Gdańskie Centrum Kontaktu: każdą miejską sprawę załatwiamy zdalnie 24/7, a w każdym domu sąsiedzkim gdańszczanin może złożyć pismo urzędowe i skorzystać z pomocy w załatwianiu miejskich spraw przez Internet/telefon 
 1. Organizacje pozarządowe ważnym partnerem w organizowaniu miasta i dostarczaniu usług dla mieszkańców
 • Zwiększenie budżetu na realizację różnych zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe do poziomu 100 mln zł po 5 latach
 • Kontrakty z organizacjami pozarządowymi na realizowanie zadań nawet na 5 lat
 • Wsparcie miasta w modernizacji i remoncie lokalu czy obiektu komunalnego, w których działają organizacje
 • Każdy projekt wybrany do realizacji w dzielnicy z budżetu obywatelskiego (do 100 tys. zł), w konkursie grantowym w pierwszej kolejności może zrealizować organizacja pozarządowa